Khi một streamer đang livestream đọc comment hoặc tin nhắn của bạn lên

Khi một streamer đang livestream đọc comment hoặc tin nhắn của bạn lên

Cảm giác lúc đấy thật sự tự hào.

Xem thêm: