Khó hiểu nhất không phải lượng giác mà là đầu óc của bọn yêu nhau chúng mày

Khó hiểu nhất không phải lượng giác mà là đầu óc của bọn yêu nhau chúng mày

Tao thấy tao tức á

Xem thêm: