Khoanh tay nói tao nhìn mà tức á

Khoanh tay nói tao nhìn mà tức á

Tức mà chỉ biết ngồi khoanh tay nhìn chứ không biết làm gì khác.