Khoe người yêu ít thôi, tiên sư bố nhà chúng mày

Khoe người yêu ít thôi, tiên sư bố nhà chúng mày

Dùng để comment vào những hình ảnh cẩu lương của lũ bạn. Khoe ngiu ít thôi