Không à nữa

Không à nữa

Hôm nay tao vui rồi. Không đánh nhau nữa nhé. Không à nữa nhé.

Xem thêm: