Không biết nên bày ra vẻ mặt gì

Không biết nên bày ra vẻ mặt gì

Không có mặt mũi rõ ràng vì không biết trưng ra bộ mặt như thế nào nữa.