Không còn gì trong tim ta cả - Ngực bị khoét lỗ ngay tim

Không còn gì trong tim ta cả - Ngực bị khoét lỗ ngay tim

Một khoang ngực trống rỗng và một con tim đã bị đánh mất.