Không trao cho anh? Hư nè hư nè

Không trao cho anh? Hư nè hư nè

Nhìn Sơn Tùng giống cụ Tokuda nhỉ?

Xem thêm: