Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu

Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu

Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu

Sử dụng khi bạn thấy chuyện gì đó vô cùng ảo diệu và kỳ lạ.