Kiên trì mỉm cười - ôm gối khóc thành dòng

Kiên trì mỉm cười - ôm gối khóc thành dòng

Dù thế nào cũng không được khóc thành tiếng.