Kiếp trước xem sách nhảm nhí đời nay đôi mắt mù lòa

Kiếp trước xem sách nhảm nhí đời nay đôi mắt mù lòa

Cho nên bớt bớt xem mấy cái sách vớ vẩn nhảm nhí đi nha mậy.