Kim Jong Un nói đọc cho chú toạ độ nào

Kim Jong Un nói đọc cho chú toạ độ nào

Kim Jong Un nói đọc cho chú toạ độ nào

Nổ ngay cái địa chỉ để ship tên lửa đồ chơi tận nhà nào.

Xem thêm: