Kim tốc độ trên đồng hồ xe máy bị bẻ cong về vận tốc 40km/h nhưng thực tế đang là 80km/h

Kim tốc độ trên đồng hồ xe máy bị bẻ cong về vận tốc 40km/h nhưng thực tế đang là 80km/h

Kim tốc độ trên đồng hồ xe máy bị bẻ cong về vận tốc 40km/h nhưng thực tế đang là 80km/h

Chạy như thế này còn chậm mà, chưa ngửi thấy được mùi nhang đâu.