Lá bài ma thuật Anh em bình tĩnh

Lá bài ma thuật Anh em bình tĩnh

Là bài ma thuật được kích hoạt để làm dịu sự sợ hãi của bản thân...