Lá bài ma thuật Bất lực

Lá bài ma thuật Bất lực

Với ông đầu trọc đứng ngán ngẩm, lá bài này được sử dụng khi bạn không còn gì để nói.

Xem thêm: