Lá bài ma thuật Bủảk Cheems

Lá bài ma thuật Bủảk Cheems

Lá bài ma thuật Bủảk Cheems

Sử dụng lá bài này khi thấy thứ gì đó quá bủh quá dảk.