Lá bài ma thuật cấm sủa bậy

Lá bài ma thuật cấm sủa bậy

Khu vực không dành cho chó, cấm sủa! Lá bài sẽ tạo ra khu vực không dành cho trẻ trâu vô văn hoá thích sủa bậy.

Xem thêm: