Lá bài ma thuật chuột Jerry cười

Lá bài ma thuật chuột Jerry cười

Nó chẳng có tác dụng gì cả, đơn giản là nó giống như thằng sử dụng.