Lá bài ma thuật cô gáy chắp tay lại amen

Lá bài ma thuật cô gáy chắp tay lại amen

Lá bài này sẽ xuất hiện khi ta bắt đầu một trận đấu, đồng thời tăng thêm sức mạnh cho các chiến binh.