Lá bài ma thuật mèo ngạc nhiên nà ní

Lá bài ma thuật mèo ngạc nhiên nà ní

Lá bài này được tung ra khi có hiện tượng lạ