Là bài ma thuật Nguyễn Hữu Đa Dân chơi (2)

Là bài ma thuật Nguyễn Hữu Đa Dân chơi (2)

DANCHOI Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả.