Lá bài ma thuật OKAY - Anh da đen OK

Lá bài ma thuật OKAY - Anh da đen OK

Được sử dụng khi chấp nhận mọi thứ hoặc không biết nói gì hơn nữa.