Lá bài ma thuật Phản dame

Lá bài ma thuật Phản dame

Sử dụng lá bài lập tức phản lại 100% sát thương của đối thủ gây ra cho mình.

Xem thêm: