Lá bài ma thuật Súc vật - chó vàng bị sút vào mặt

Lá bài ma thuật Súc vật - chó vàng bị sút vào mặt

Sức mạnh tăng hau giảm tuỳ thuộc vào việc có mấy con Shiba, lá bài này được dùng để đá mấy con Shiba và ngăn chặn hiệu ứng của nó