Lá bài ma thuật THẰNG BẠN

Lá bài ma thuật THẰNG BẠN

Lá bài ma thuật THẰNG BẠN

Khi kích hoạt mọi kèo thối của bạn đều trở thành của thằng bạn, bạn không liên quan đến quả kèo thối kia.

Meme liên quan: