Lá bài ma thuật Thanh tẩy

Lá bài ma thuật Thanh tẩy

Dùng nó khi bạn thấy bị nhiễm ấu zam hoặc bị nhiễm khống chế từ đối phương.

Xem thêm: