Lá bài ma thuật Tokuda

Lá bài ma thuật Tokuda

Người đàn ông huyền thoại này có sức khoẻ thật phi thường, dường nhưng không một cô cháu gái nào có thể sống sót để kể về sức khoẻ của ông ta.