Lá bài ma thuật võ sĩ Nguyễn Hữu Đa

Lá bài ma thuật võ sĩ Nguyễn Hữu Đa

Lá bài ma thuật võ sĩ Nguyễn Hữu Đa

Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát, lá bài này đấm vỡ mồm những ai láo nháo.