Lại là Trấn Thành khóc, lấy tay lau nước mắt

Lại là Trấn Thành khóc, lấy tay lau nước mắt

Người nghệ sỹ đa sầu đa cảm nhất trong giới show biz Việt.

Xem thêm: