Làm việc phải biết dùng cái đầu thì tay chân mới nhẹ đi được

Làm việc phải biết dùng cái đầu thì tay chân mới nhẹ đi được

Làm việc bằng đầu. Lấy đầu đội bao tải, tay chân đẩy xe rùa.

Xem thêm: