Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau

Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau

Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau

Một cái ảnh comment chất cho những status buồn của bạn bè.