Lấy tay bế mèo vàng khóc nước mắt chảy ra sàn nhà

Lấy tay bế mèo vàng khóc nước mắt chảy ra sàn nhà

Lấy tay bế mèo vàng khóc nước mắt chảy ra sàn nhà

Và anh ta khóc như chưa bao giờ được khóc luôn.

Meme liên quan: