Linh mục cầm thánh giá nói hãy ra khỏi người đó đi

Linh mục cầm thánh giá nói hãy ra khỏi người đó đi

Khi bạn gặp thứ gì đó bẩn bựa và đục khoét tâm hồn.