Lỡ mai mình có người yêu thì sao? Sợ quá đi ngủ cho đỡ sợ

Lỡ mai mình có người yêu thì sao? Sợ quá đi ngủ cho đỡ sợ

Ngủ thật ngon và sáng mai thức dậy bạn cũng không có người yêu đâu, đừng có mơ.