Lỡ mồm nói vãi lon luôn đầu cắt moi khi shipper xin địa chỉ

Lỡ mồm nói vãi lon luôn đầu cắt moi khi shipper xin địa chỉ

- Em ơi cho anh xin địa chỉ giao hàng - Vãi lon luôn đầu cắt moi - ???

Xem thêm: