Logo MU có ý nghĩa hình như lại thua

Logo MU có ý nghĩa hình như lại thua

Logo MU có ý nghĩa hình như lại thua

Thua rồi thì vào hang mà gáy với nhau thôi.

Meme liên quan: