Logo Quy Lão Tiên Sinh United chế Man Utd

Logo Quy Lão Tiên Sinh United chế Man Utd

Logo Quy Lão Tiên Sinh United chế Man Utd

Meme này với hàm ý mỉa mai Man Utd là câu lạc bộ "rùa", ăn may...

Meme liên quan: