Lời nói đùa của bạn như đang chà đạp lên tôi

Lời nói đùa của bạn như đang chà đạp lên tôi

Lời nói đùa của bạn như đang chà đạp lên tôi

Làm ơn đi đừng nói đùa nữa tôi vui lắm.