Mả cha mày - cầm sầu riêng ném vào mặt

Mả cha mày - cầm sầu riêng ném vào mặt

Cái kết này mày xứng đáng nhận được.

Xem thêm: