Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ ổn

Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ ổn

Cột sống không ổn thì cuộc sống cũng có ổn méo đâu. ảnh chế đau lưng