Mặc kệ đời tôi ăn cơm

Mặc kệ đời tôi ăn cơm

Mặc kệ đời tôi ăn cơm

Cơm canh cho no bụng đã rồi tính sau.

Meme liên quan: