Mặc quần áo vào đi, thứ anh muốn là nụ cười của em

Mặc quần áo vào đi, thứ anh muốn là nụ cười của em

Mặc quần áo vào đi, thứ anh muốn là nụ cười của em

Ê khoan hình như cái giao diện này quen quen.

Meme liên quan: