Mài phóng lợn đến soi gương được nói đến lúc rồi

Mài phóng lợn đến soi gương được nói đến lúc rồi

Mài phóng lợn đến soi gương được nói đến lúc rồi

Thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm mà đó chính là cây phóng lợn.

Meme liên quan: