Mark Zuckerberg nói bớt đùa lại đi, tao không còn vui tính như trước đâu

Mark Zuckerberg nói bớt đùa lại đi, tao không còn vui tính như trước đâu

Mark Zuckerberg nói bớt đùa lại đi, tao không còn vui tính như trước đâu

Cẩn thận không pay acc đấy nhé, mặc dù tao không phải là hacker.

Meme liên quan: