Mặt buồn facebook nhưng bên trong là vô số mặt cười haha

Mặt buồn facebook nhưng bên trong là vô số mặt cười haha

Tỏ ra thông cảm với đứa bạn thân nhưng ẩn sau bên trong là...