Mặt đỏ chắp tay trước ngực ngại ngùng

Mặt đỏ chắp tay trước ngực ngại ngùng

Cảm giác ngại ngùng khi được ai đó khen ngợi trên facebook.

Xem thêm: