Mắt, mắt tao, mắt ngọc mắt ngà của tao! Chàng trai ôm hai mắt gào thét

Mắt, mắt tao, mắt ngọc mắt ngà của tao! Chàng trai ôm hai mắt gào thét

Trả lại đôi mắt ngây thơ thánh thiện cho tao.