Mắt sáng rực lên ánh sáng màu đỏ

Mắt sáng rực lên ánh sáng màu đỏ

À thì ra chuyện này làm tao thích thú, suy nghĩ của bộ nào biểu hiện qua đôi mắt.