Mẫu con gái lý tưởng, ăn ở đơn giản đúng giờ, không son phấn nước hoa.... ảnh nữ tù nhân

Mẫu con gái lý tưởng, ăn ở đơn giản đúng giờ, không son phấn nước hoa.... ảnh nữ tù nhân

Mẫu con gái lý tưởng, ăn ở đơn giản, ăn ngủ đúng giờ, không son phấn nước hoa, khéo trồng rau và chăn nuôi lợn. Đặc biệt không quan tâm đến 8/3 hay 20/10. ảnh mẫu con gái lý tưởng nữ tù nhân nữ tù nhân vẫy tay chào