Mày lại sao đó? Không biết nhưng miệng tao không hạ xuống được

Mày lại sao đó? Không biết nhưng miệng tao không hạ xuống được

Khi bạn gặp chuyện cười mà vẫn cứ phải buồn bã thông cảm.

Xem thêm: